Boys Varsity Wrestling, Varsity Wrestling · Allegheny County Tournament 01-18-20