Girls Junior Varsity Basketball · Girls JV Basketball @ Freeport (Photo Courtesy of Kathy Kemp)