Boys Varsity Golf · Varsity Golf vs. Freeport, 09-03-2020